Uzávěrka 1. 6.

Ministerstvo kultury – konkurzy (Odbor strukturálních fondů)

Publikováno 24. 5. 2022

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místa Ministerský rada č. 389, 390, 392, 393 a 394 v Odboru strukturálních fondů.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na těchto služebních místech bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. 12. 2026.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebních místech je 15. červenec 2022.

Služební místa jsou zařazena podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebních místech:

Provádí činnosti související s administrací, projektovým a finančním řízením, metodickou pomocí pro projekty Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací spolufinancovaných z evropských prostředků, především z Evropských strukturálních a investičních fondů a Nástroje pro oživení a odolnost EU, který je na národní úrovni realizován Národním plánem obnovy ČR.

Podrobnosti