Uzávěrka 30. 4.

Ministerstvo kultury – konkurz (Samostatné oddělení Evropské unie)

Publikováno 21. 4. 2022

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada č. 368 v Samostatném oddělení Evropské unie.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 28. 12. 2023.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. června 2022.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

• zpracování podkladů MK pro jednání Rady EU pro kulturu a audiovizi a Výboru pro kulturní záležitosti Rady EU;
• organizačně logistické činnosti související s výkonem předsednictví ČR v Radě EU;
• spolupráce s předsedou Výboru pro kulturní záležitosti Rady v Bruselu a se zástupcem ČR na SZB;
• zastupování člena Ministerstva kultury ve Výboru pro Evropskou unii a v organizačních komisích při Úřadu vlády;
• zpracování stanovisek MK pro jednání vlády za oblasti v působnosti SOEU;
• v rozsahu zařazení dle katalogu práce plní další úkoly podle pokynů vedoucího samostatného oddělení.

Podrobnosti