Uzávěrka 28. 5.

Ministerstvo kultury – konkurz (Samostatné oddělení autorského práva)

Publikováno 12. 5. 2022

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Vrchní ministerský rada č. 121 – Samostatné oddělení autorského práva.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. července 2022

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě:

  • vede správní řízení a připravuje rozhodnutí o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy práv a o dalších věcech v oblasti kolektivní správy práv vyplývajících z kompetence Ministerstva kultury v autorskoprávní oblasti
  • analyzuje výkladové a aplikační problémy unijní a mezinárodní autorskoprávní ochrany ve vazbě na legislativu ČR
  • zpracovává a projednává stanoviska k vládním a unijním materiálům týkajících se autorského práva
  • účastní se jednání orgánů Úřadu EU pro duševní vlastnictví a pracovních orgánů Evropské unie
  • zpracovává stanoviska v rámci poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a v rámci dotazů v gesci samostatného oddělení autorského práva
  • zpracovává podklady pro Zprávy RIA k legislativním návrhům Ministerstva kultury v autorskoprávní oblasti.

Podrobnosti