Uzávěrka 4. 9.

Ministerstvo kultury – konkurz (ředitel/a Odboru řízení lidských zdrojů)

Publikováno 1. 9. 2022

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje první kolo výběrového řízení na služební místo představeného/představené vrchní ministerský rada č. 31 – ředitel/ředitelka Odboru řízení lidských zdrojů.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. listopadu 2022.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Podrobnosti