Uzávěrka 3. 3.

Ministerstvo kultury – konkurz (Oddělení vztahů s UNESCO a mezinárodní spolupráce)

Publikováno 21. 2. 2023

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v Oddělení vztahů s UNESCO a mezinárodní spolupráce v Odboru mezinárodních vztahů a EU.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Zajišťování agendy správy dotací z Národního plánu obnovy (NPO) pro oblast mobility.
  • Příprava a vyhlašování výběrového dotačního řízení.
  • Kontrola došlých žádostí o dotace z hlediska formální správnosti a úplnosti.
  • Zajišťování úkolů tajemníka grantové komise odboru.
  • Vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu.
  • Kontrola čerpání a užití dotací.
  • Zpracování monitorovacích zpráv.
  • Vkládání údajů do celostátní evidence dotací z rozpočtu (CEDR).
  • Další práce související s poskytováním dotací…

Podrobnosti