Uzávěrka 8. 9.

Ministerstvo kultury – konkurz (Oddělení veřejných zakázek)

Publikováno 1. 9. 2022

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada č. 232 v Oddělení veřejných zakázek v Odboru ekonomickém.

ístem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. listopadu 2022

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě:

  • Metodické usměrňování činností věcně příslušných útvarů Ministerstva kultury a organizací v působnosti resortu Ministerstva kultury v oblasti zadávání veřejných zakázek.
  • Kompletní příprava a administrace zadávání veřejných zakázek a veřejných zakázek zadávaných s využitím institutu centrálního zadavatele, včetně zpracování zadávacích podmínek.
  • Posuzování zadávacích dokumentací včetně návrhů smluv veřejných zakázek, zejména pro investiční akce registrované v Evidenčním dotačním systému a Systému pro správu majetku ve vlastnictví státu či financované z jiných nástrojů finanční podpory.
  • Plnění povinností vyplývajících z resortního systému centralizovaného zadávání.

Podrobnosti