Uzávěrka 17. 3.

Ministerstvo kultury – konkurz (Oddělení umění)

Publikováno 3. 3. 2022

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v Oddělení umění Odboru umění, knihoven a kreativních odvětví v oboru činnosti finance.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. 12. 2026

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15. května 2022.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě

  • výkon ekonomické agendy spojené s poskytováním dotací a dalších forem finanční podpory v gesci odboru umění, knihoven a kreativních odvětví v rámci Národního plánu obnovy, realizace veřejnosprávních finančních kontrol a kontrol vyúčtování podpořených projektů
  • účast na implementaci Národního plánu obnovy, včetně administrativních a koncepčních prací, přípravy metodik, konzultační činnosti a spolupráce s partnery implementace
  • zpracování průběžných a závěrečných zpráv, vykazování indikátorů plnění implementace Národního plánu obnovy
  • plnění dalších úkolů v oblasti působnosti odboru umění, knihoven a kreativních odvětví podle rozhodnutí příslušného představeného v rámci sjednaného druhu práce

Podrobnosti