Uzávěrka 27. 9.

Ministerstvo kultury – konkurz (Oddělení účetní služby)

Publikováno 16. 9. 2021

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení účetní služby Odboru příspěvkových organizací.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. listopadu 2021

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na služebních místech jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Podílení se na sběru účetních informací o hospodaření příspěvkových organizací a předání do Integrovaného informačního systému státní pokladny.
  • Vývoj, údržba a řízení procesů sběru ekonomických informací do datového skladu.
  • Analýza dat, údržba stávajících, a tvorba nových reportů.
  • Vytěžování datového skladu, rozbory ekonomických ukazatelů, provádí analýzy hospodaření příspěvkových organizací.
  • Komparativní analýza hospodaření příspěvkových organizací, analýza časových řad, návrh a prognostické využití ekonomických modelů, finanční analýza výsledků hospodaření.
  • Podílení se na metodickém sjednocování účetních postupů příspěvkových organizací a sjednocování postupů controllingového vykazování a reportingu.
  • Podílení se na vypracování ročních zpráv o hospodaření příspěvkových organizací se zaměřením na analýzu dat účetních výkazů příspěvkových organizací.
  • Podílení se na zpracování státního závěrečného účtu za oblast příspěvkových organizací a na vypořádání finančních vztahů příspěvkových organizací se státním rozpočtem.
  • Zpracovávání připomínek k právním předpisům a resortním pokynům.

Více zde.