Uzávěrka 17. 2.

Ministerstvo kultury – konkurz (Oddělení literatury a knihoven)

Publikováno 7. 2. 2023

Ministerstvo kultury hledá vhodné kandidáty/ky na pozici referenta/ky (zástup v pracovním poměru za zaměstnance v pracovní neschopnosti).

Náplň práce:

  • Zajišťuje výkon agendy evidence knihoven podle § 5–8 knihovního zákona (zákon č. 257/2001 Sb.).
  • Zajišťuje výkon agendy poskytování dotací v pro-gramu Veřejné informační služby knihoven, konkrétně podprogramu č. 3 – Informační centra veřejných knihoven (podle nařízení vlády č. 288/2002 Sb.) včetně veřejnosprávních kontrol.
  • Zajišťuje výkon agendy poskytování dotací v programu Knihovna 21. století (podle nařízení vlády č. 288/2002 Sb.) včetně veřejnosprávních kontrol.
  • Zabezpečuje další činnosti v oblasti knihovnictví (zejména formuluje stanoviska k národním i mezinárodním strategickým dokumentům majících dopad na oblast knihovnictví).
  • Plní další úkoly v oblasti působnosti odboru umění, knihoven a kreativních odvětví v rámci sjednaného druhu práce.

Podrobnosti