Uzávěrka 23. 8.

Ministerstvo kultury – konkurz (Oddělení kulturních a kreativních průmyslů)

Publikováno 19. 8. 2021

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v Oddělení kulturních a kreativních průmyslů Odboru umění, literatury a knihoven a kulturních a kreativních průmyslů.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. října 2021.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě:

  • vyřizuje agendu poskytování prostředků ze státního rozpočtu v oblastech kulturních a kreativních průmyslů a odvětví, včetně provádění veřejnosprávní finanční kontroly
  • administrativně realizuje činnosti týkající se oblasti kulturních a kreativních průmyslů a odvětví, včetně přípravy podkladů pro ministra kultury a jiné státní orgány
  • koncepčně, metodicky a koordinačně se podílí na činnostech týkající se oblasti kulturních a kreativních průmyslů a odvětví
  • podílí se na tvorbě právních předpisů v gesci Ministerstva kultury a na tvorbě vnitřních předpisů Ministerstva kultury v oblastech spadajících do oblasti kulturních a kreativních průmyslů a odvětví
  • plní další úkoly v oblasti působnosti odboru umění, literatury a knihoven podle rozhodnutí příslušného představeného v rámci sjednaného druhu práce

Více zde.