Uzávěrka 21. 10.

Ministerstvo kultury – konkurz (Oddělení kontroly)

Publikováno 29. 9. 2022

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v Oddělení kontroly Odboru interního auditu a veřejnosprávní kontroly.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. prosince 2022.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • výkon veřejnosprávní kontroly v rezortu Ministerstva kultury u státních příspěvkových organizací, u příjemců dotací a žadatelů o dotaci a u příjemců podpory výzkumu a vývoje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., (zákon o finanční kontrole) a zákonem č. 255/2012 Sb., (kontrolní řád).

Podrobnosti