Uzávěrka 7. 10.

Ministerstvo kultury – konkurz (Oddělení finančního řízení)

Publikováno 29. 9. 2022

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v Oddělení finančního řízení Odboru příspěvkových organizací.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15. listopadu 2022.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na služebních místech jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Usměrňování finančních vztahů Ministerstva kultury vůči příspěvkovým organizacím, realizace rozpočtu příspěvku na provoz a provádění úprav rozpočtu organizací.
  • Zpracování návrhu rozpočtu kapitoly a střednědobého výhledu v části rozpočet příspěvkových organizací, včetně příloh a komentáře.
  • Zpracování ročních zpráv o hospodaření příspěvkových organizací se zaměřením na hodnocení plnění cílů finančního řízení a analýzu dat účetních výkazů příspěvkových organizací.
  • Zpracování státního závěrečného účtu za oblast příspěvkových organizací a vypořádání finančních vztahů příspěvkových organizací se státním rozpočtem
  • Stanovení cílů, metod a kritérií hodnocení v rámci finančního řízení příspěvkových organizací zřizovatelem.
  • Vývoj, údržba a řízení procesů sběru ekonomických informací do datového skladu, analýza dat a pravidelný reporting, návrhy a tvorba nových reportních sad.
  • Zpracování komparativní analýzy hospodaření příspěvkových organizací, analýzy časových řad, návrh a prognostické využití ekonomických modelů, finanční analýzy výsledků hospodaření příspěvkových organizací.
  • Zpracování připomínek k právním předpisům a resortním pokynům.

Podrobnosti