Uzávěrka 29. 9.

Ministerstvo kultury – konkurz (Odd. regenerace kult. památek a pam. chráněných území)

Publikováno 16. 9. 2021

Ministerstvo kultury hledá vhodné kandidátky/kandidáty na pozici referentky/referenta v Oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území Odboru památkové péče.

Náplň práce:

  • Vede správní řízení a vydává rozhodnutí o poskytnutí příspěvků v rámci specifických programů na úseku památkové péče (obnova a restaurování kulturních památek); prování kontrolu vyúčtování a provedených prací; poskytuje metodickou pomoc při vyřizování žádostí.
  • Připravuje metodické pokyny pro postup při poskytování příspěvků v daném specifickém programu.
  • Zpracovává stanoviska k územním plánům zejména pro území s památkovou rezervací.
  • Zpracovává závazná stanoviska ve společném územním a stavebním řízení pro stavby projektů společenského zájmu.
  • Zpracovává stanoviska k regulačním plánům pro území s památkovou rezervací.
  • Posuzuje návrhy na prohlášení (příp. revize hranic) památkových zón.
  • Spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj při vyhodnocování soutěže Vesnice roku.

Více zde.