Uzávěrka 16. 9.

Ministerstvo kultury – konkurz (Odbor interního auditu a veřejnosprávní kontroly)

Publikováno 1. 9. 2022

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č. 309 v Odboru interního auditu a veřejnosprávní kontroly.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. listopadu 2022

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Komplexní výkon interního auditu oborů hlavní činnosti ministerstva nebo vyhodnocování výsledků tohoto interního auditu.
  • Komplexní vyhodnocování výsledků finančních kontrol, auditů zahraničních prostředků nebo přezkumů hospodaření provedených ve veřejné správě jako celku.
  • Výkon metodických a jiných systémových specializovaných činností v oblasti finanční kontroly a auditu zahraničních prostředků.

Podrobnosti