Uzávěrka 9. 2.

Ministerstvo kultury – konkurz (Odbor informačních technologií a spisové služby)

Publikováno 30. 1. 2023

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady – ředitele/ky Odboru informačních technologií a spisové služby.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • Zajišťuje systémovou činnost v oblasti zavádění a aplikace systémů výpočetní techniky a rozbory a analýzy pro tvorbu projektů uživatelských aplikací systémů výpočetní techniky na MK.
 • Provádí analýzy, formulace a algoritmizace konkrétních úloh z oblasti zpracování dat (uživatelských aplikací).
 • Přebírá, aplikuje, ověřuje, uvádí do provozu a spravuje složité datové sítě.
 • Zajišťuje ochranu, údržbu a aktualizaci složitých databází IS MK.
 • Zabezpečuje kontroly užívání počítačových programů.
 • Zabezpečuje IT infrastrukturu proti útoku zvenčí (správa a administrace firewall serverů, antiviry).
 • Zajišťuje správu (administraci) dálkového připojení uživatelů na interní datové zdroje VPN.
 • Spolupracuje na správě diskových polí.
 • Spolupracuje na správě multifunkčních zařízení MK.
 • Připomínkuje návrhy rámcových smluv.
 • Kromě uvedených činností plní zaměstnanec další úkoly dle pokynů představeného.

Podrobnosti