Uzávěrka 7. 2.

Ministerstvo kultury – konkurz (Odb. strukturálních fondů)

Publikováno 20. 1. 2022

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí/ho Oddělení metodiky a administrace Odboru strukturálních fondů.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. dubna 2022.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá zejména v:

  • řídí činnosti související s vedením zaměstnanců v rámci Oddělení metodiky a administrace v Odboru strukturálních fondů
  • metodicky a administrativně vede a řídí činnosti související s Evropskými strukturálními a investičními fondy a Fondy EHP
  • zodpovídá za nastavení operačních programů ve vazbě na kulturu
  • podílí se na tvorbě národních strategií a koncepcí v oblasti kultury

Podrobnosti