Uzávěrka 22. 6.

Ministerstvo kultury – konkurz (muzejnictví)

Publikováno 21. 5. 2020

Státní tajemnice v Ministerstvu kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Samostatném oddělení muzeí.

Náplň činnosti na služebním místě:

  • Metodické usměrňování a koncepční činnost s celorepublikovou působností v oblasti muzejnictví.
  • Celostátní koordinace a usměrňování správy rozsáhlých a významných sbírkových předmětů.
  • Výkon zřizovatelských funkcí ke svěřeným muzejním organizacím v gesci odboru muzeí.
  • Posuzování a sledování naplňování koncepcí u svěřených příspěvkových organizací.
  • Posuzování vnitřní normy týkající se ochrany a správy sbírek muzejní povahy u svěřených příspěvkových organizací a sledování jejich provozní záležitosti a odborné činnosti z hlediska zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.
  • Provádění kontrolní činnosti dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.
  • Vykonávání agendy určení kulturních statků o umístění do muzejních organizací dle § 18 odst. 2 vyhlášky MF č. 62/2001 Sb.
  • Zpracovávání podkladů k dalším souvisejícím koncepčním materiálům a legislativním návrhům a plnění dalších úkolů dle zadání představených SOM.

Více na webu MK.