Uzávěrka 24. 9.

Ministerstvo kultury – konkurz (Kancelář státní tajemnice)

Publikováno 16. 9. 2021

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Kanceláři státní tajemnice.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. listopadu 2021

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na služebních místech jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů podle zákona o státní službě.
  • Poskytování právního poradenství ve věci zákona o státní službě.
  • Příprava služebních předpisů.
  • Příprava zadávacích dokumentací včetně návrhů smluv veřejných zakázek.
  • Zabezpečení agendy poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu i informacím, evidence písemné žádosti o informace, jejich vyřízení a případná správní a soudní rozhodnutí týkající se tohoto zákona, písemné žádosti o informace vyřizuje přímo, pokud se předmět žádost týká více organizačních útvarů, vyřizování stížností v SST.
  • Zpracování výroční zprávy ministerstva a výroční zprávy dle Zákona 106/1999 Sb.
  • Činnosti vyplývající z nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání.
  • Mezirezortního připomínkového řízení a příprava materiálů k projednání v rámci zasedání vlády ČR.
  • Vykonávání dalších činností dle pokynu státní tajemnice v Ministerstvu kultury a vedoucího Kanceláře státní tajemnice v Ministerstvu kultury.

Více zde.