Uzávěrka 15. 3.

Ministerstvo kultury ČR – konkurz (Sekce ekonomická a příspěvkových organizací)

Publikováno 2. 3. 2023

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchního ředitele/ky Sekce ekonomické a příspěvkových organizací.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Odpovídá za činnosti podřízených útvarů v rámci Sekce ekonomické a příspěvkových organizací.
  • Rozhoduje v oblasti ekonomické a příspěvkových organizací o zásadních otázkách.
  • Vede vyjednávání o rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury.
  • Spolupracuje s vrcholnými představiteli odborných sekcí ministerstva v oblasti ekonomické a řízení příspěvkových organizací.
  • Z pozice zřizovatele řídí příspěvkové organizace resortu Ministerstva kultury.

Podrobnosti