Uzávěrka 15. 3.

Ministerstvo kultury ČR – konkurz (ředitel/ka Odboru strukturálních fondů)

Publikováno 9. 3. 2023

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady – ředitele/ky Odboru strukturálních fondů v Sekci ekonomické a příspěvkových organizací.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Zajišťuje úkoly ministerstva ve věcech plnění úkolů Evropských strukturálních a investičních fondů, Fondů EHP/Norska, NPO a dalších finančních programů Evropské unie.
  • Zajišťuje koordinaci aktivit implementace NPO včetně koordinace a monitorování plnění milníků a cílů komponenty.
  • Poskytuje metodickou podporu pro činnosti spojené s problematikou fondů.
  • Je koordinátorem přípravy podkladů pro návrh státního rozpočtu v oblasti spojené s využitím finančních prostředků NPO.

Podrobnosti