Uzávěrka 22. 10.

Ministerstvo kultury ČR – konkurz (Oddělení umění)

Publikováno 15. 10. 2020

Státní tajemnice na Ministerstvu kultury ČR vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení umění Odboru umění, literatury a knihoven v oboru služby Finance.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. prosince 2020.

Náplň činnosti na služebním místě:

  • Zajišťuje výkon ekonomické agendy spojené s poskytováním dotací a tzv. stipendií v gesci oddělení umění, zejména vypracovává části návrhu rozpočtu Ministerstva kultury, podílí se na realizaci veřejnosprávních finančních kontrol a posuzuje vyúčtování projektů, na něž byla Ministerstvem kultury poskytnuta dotace nebo tzv. stipendium ze státního rozpočtu,
  • Zpracovává návrhy opatření související s agendou podle bodu 1) a vyhotovuje vyúčtování vůči státnímu závěrečnému účtu kapitoly 334 – Ministerstvo kultury; v této souvislosti se podílí na výkonu koncepčních a koordinačních činností, jež nese Ministerstvo kultury jako orgán státní správy s celorepublikovou působností,
  • Podílí se na tvorbě právních předpisů v gesci Ministerstva kultury a na tvorbě vnitřních předpisů Ministerstva kultury v oblasti ekonomických agend,
  • Plní další úkoly v oblasti působnosti odboru umění, literatury a knihoven podle rozhodnutí příslušného představeného v rámci sjednaného druhu práce.

Více zde.