Uzávěrka 21. 6.

Ministerstvo kultury ČR – konkurz (Oddělení péče o sbírky)

Publikováno 13. 6. 2019

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v Odboru muzeí v oboru služby ochrana kulturního dědictví, státní památková péče a péče o sbírky muzejní povahy.

Náplň činnosti na služebním místě:

  • výkon činnosti spojené s metodickým usměrňováním v oblasti ochrany kulturních statků;
  • výkon činnosti spojené s celostátní koordinací a usměrňováním správy sbírek muzejní povahy;
  • realizace administrativního procesu při udělování dotací ve vývěrovém dotačním řízení Akviziční fond a dalších svěřených dotačních programech;
  • koordinace a evaluace činnosti metodických center zřízených při příspěvkových organizacích v gesci Odboru muzeí;
  • vykonávání agendy určení kulturních statků o umístění do muzejních organizací dle § 18 odst. 2 vyhlášky MF č. 62/2001 Sb.;
  • koordinace činnosti ministerstva a spolupráce s profesními sdruženími a spolky v oblasti muzejnictví;
  • řešení problematiky a vykonávání činnosti související s oceněními v oblasti muzejnictví, zejména cenou Gloria musaealis;
  • činnosti související s navracením majetku obětí holocaustu dle zákona č. 212/2000 Sb.

Termín uzávěrky: 21. června 2019

Více zde.