Uzávěrka 27. 10.

Ministerstvo kultury ČR – konkurz (Oddělení muzeí)

Publikováno 15. 10. 2020

Státní tajemnice na Ministerstvu kultury ČR vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Samostatném oddělení muzeí.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. prosince 2020.

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Činnosti spojené s metodickým usměrňováním v oblasti ochrany kulturních statků.
 • Činnosti spojené s celostátní koordinací a usměrňováním správy sbírek muzejní povahy.
 • Vyhodnocování úrovně a příprava návrhů metodických postupů a opatření a další systémové specializované činnosti v dílčích oblastech ochrany kulturních dědictví, kulturních památek, sbírkových předmětů, sbírek muzejní povahy a předmětů kulturní hodnoty.
 • Realizace administrativního procesu při udělování dotací ve svěřených dotačních programech.
 • Evidence a zpracování žádostí o zápis nových sbírek do Centrální evidence sbírek.
 • Vyřizování žádostí o aktualizace sbírek v centrální evidenci.
 • Administrace inventarizací sbírek muzejní povahy.
 • Administrace systému CES on-line.
 • Kontrola správy sbírek.
 • Metodická podpora správců sbírek.
 • Komunikace se členy Rady CES.

Více zde.