Uzávěrka 3. 2.

Ministerstvo kultury ČR – konkurz (Oddělení majetkové)

Publikováno 27. 1. 2022

Státní tajemnice Ministerstva kultury ČR vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v Oddělení majetkovém Odboru hospodářského.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15. března 2022.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě:

 • zpracovává, spravuje a provádí úpravy rozpočtu stř. 441,
 • tvoří a eviduje rezervace finančních prostředků stř. 441,
 • rozděluje, eviduje a likviduje faktury stř. 441,
 • vede evidenci vyúčtování stálých a mimořádných záloh hmotně odpovědných pracovníků,
 • spravuje reprefondy odboru, náměstků a ministra,
 • spravuje pohledávky a závazky odborů,
 • spravuje programové financování stř. 441 v systému ISPROFIN,
 • za ministerstvo spravuje a administruje systém CRAB a v rámci těchto činností jedná s příspěvkovými organizacemi,
 • zajišťuje ekonomickou agendu ředitele OH,
 • ve spolupráci s dotčenými institucemi se podílí na ukončení zbytkových podniků ministerstva,
 • plní další činnosti dle pokynů nadřízeného.

Podrobnosti