Uzávěrka 22. 3.

Ministerstvo kultury ČR – konkurz (Oddělení finančního řízení)

Publikováno 2. 3. 2023

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v Oddělení finančního řízení Odboru příspěvkových organizací.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • usměrňování finančních vztahů Ministerstva kultury vůči příspěvkovým organizacím, realizace rozpočtu příspěvku na provoz a provádění úprav rozpočtu organizací;
  • zpracování návrhu rozpočtu kapitoly a střednědobého výhledu v části rozpočet příspěvkových organizací, včetně příloh a komentáře;
  • zpracování ročních zpráv o hospodaření příspěvkových organizací se zaměřením na hodnocení plnění cílů finančního řízení a analýzu dat účetních výkazů příspěvkových organizací;
  • zpracování státního závěrečného účtu za oblast příspěvkových organizací a vypořádání finančních vztahů příspěvkových organizací se státním rozpočtem;
  • stanovení cílů, metod a kritérií hodnocení v rámci finančního řízení příspěvkových organizací zřizovatelem;
  • vývoj, údržba a řízení procesů sběru ekonomických informací do datového skladu, analýza dat a pravidelný reporting, návrhy a tvorba nových reportních sad;
  • zpracování komparativní analýzy hospodaření příspěvkových organizací, analýzy časových řad, návrh a prognostické využití ekonomických modelů, finanční analýzy výsledků hospodaření příspěvkových organizací;
  • zpracování připomínek k právním předpisům a resortním pokynům.

Podrobnosti