Uzávěrka 23. 6.

Ministerstvo kultury ČR – konkurz (Odbor regionální a národnostní kultury)

Publikováno 9. 6. 2020

Státní tajemnice v Ministerstvu kultury ČR vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v Oddělení kulturně-výchovných aktivit Odboru regionální a národnostní kultury.

Náplň činnosti na služebním místě:

  • Podílí se na tvorbě, kontrole a naplňování stávající vládní politiky v oblasti romské národnostní menšiny (usnesení vlády č. 127/2015 o Strategii romské integrace do roku 2020) a v intencích navrhované Strategii romské integrace 2021-2030.
  • Spolupracuje při přípravě podkladů pro jednání Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a připravuje podklady pro příslušného náměstka ministra (člena Rady vlády).
  • Zajišťuje vyhlášení a hodnocení dotačního řízení na podporu integrace romské menšiny.
  • Zpracovává a navrhuje materiály o zájmových vzdělávacích a mimouměleckých aktivitách, ovlivňování volného času dětí a mládeže.
  • Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy sleduje stav v oblasti zájmových vzdělávacích a mimouměleckých aktivit, realizovaných ve volném čase.

Více na webu MK ČR.