Uzávěrka 26. 4.

Ministerstvo kultury ČR – konkurz (Odbor regionální a národnostní kultury)

Publikováno 15. 4. 2021

Státní tajemnice Ministerstva kultury ČR vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení kulturně výchovných aktivit v Odboru regionální a národnostní kultury.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. června 2021.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě:

  • Podílí se na tvorbě, kontrole a naplňování stávající vládní politiky vyplývající ze zákona o právech příslušníků národnostních menšin
  • Spolupracuje při přípravě podkladů pro jednání Rady vlády ČR pro národnostní menšiny a připravuje podklady pro příslušného náměstka ministra (člena Rady vlády)
  • Zajišťuje vyhlášení a hodnocení dotačního řízení na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice
  • Podílí se na provádění analytických činností v ochraně lidských práv, národnostně menšinové politice, ochraně a integraci znevýhodněných skupin, integraci cizinců, rovnosti žen a mužů nebo v oblasti neziskového sektoru

Více zde.