Ministerstvo kultury ČR – konkurz (Odbor regionální a národnostní kultury)

Publikováno 15. 10. 2020

Státní tajemnice na Ministerstvu kultury ČR vyhlašuje výběrové řízení na místo vrchního ministerského rady – vedoucí Oddělení kulturně výchovných aktivit Odboru regionální a národnostní kultury v oborech Finance, Kultura, církve a náboženské společnosti a Lidská práva.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. ledna 2021.

Náplň činnosti na služebním místě:

  • Řídí oddělení, které plní úkoly MK jako ústředního orgánu státní správy v oblasti kulturně výchovné činnosti a národnostní kultury,
  • Plnění a zajišťování úkolů MK ČR stanovených v právních předpisech a Organizačním řádu MK ČR,
  • Spolupráce s ředitelkou odboru při tvorbě, kontrole a plnění zásadních koncepčních a analytických materiálů náležejících do působnosti ORNK,
  • Tvorba politik, postupů a programů a provádění analytických činností v ochraně lidských práv, národnostně menšinové politice, ochraně a integraci znevýhodněných skupin, integraci cizinců, rovnosti žen a mužů nebo v oblasti neziskového sektoru,
  • Zpracování odborných podkladů, vyhodnocování stanovisek pro práci a rozhodování NM ministra kultury a ministra kultury.

Více zde.