Uzávěrka 2. 2.

Ministerstvo kultury ČR – konkurz (Kancelář státní tajemnice)

Publikováno 27. 1. 2022

Státní tajemnice Ministerstva kultury ČR vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Kanceláři státní tajemnice.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15. března 2022.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

  • Příprava a evidence služebních předpisů
  • Koordinace agendy týkající se programového prohlášení vlády
  • Spolupráce v rámci agendy poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jejich vyřizování, evidence a další procesní kroky
  • Spolupráce při zpracování výroční zprávy ministra
  • Nastavení klíčových procesů v rámci příslušného útvaru
  • Vykonávání dalších činností dle pokynů nadřízeného

Podrobnosti