Uzávěrka 29. 9.

Ministerstvo kultury ČR – dva konkurzy (Oddělení investic)

Publikováno 22. 9. 2022

Státní tajemnice Ministerstva kultury vyhlašuje výběrová řízení na služební místa v Oddělení investic Odboru ekonomického.

První místo

Druhé míst