Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži – konkurz (vedoucí)

Publikováno 10. 10. 2019

Ředitelka Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, vypisuje otevřené výběrové řízení na jmenovanou pozici vedoucí/ho Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži.

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži je organizační jednotkou Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži. Centrum rozvíjí odbornou a metodickou činnost na úseku péče o historickou zeleň a památky zahradního umění směrem k odborné i laické veřejnosti. Působnost centra zahrnuje území celé ČR i aktivní rozvoj mezinárodní spolupráci a komunikaci v daném oboru.

Přihlášku se všemi požadovanými doklady doručte (poštou nebo osobně) v zalepené a neporušené obálce nejpozději do 15. listopadu 2019 do 11 hodin na podatelnu.

Více zde.