Uzávěrka 28. 2.

Městské středisko kultury a sportu (Sezimovo Ústí) – konkurz (knihovník/ce)

Publikováno 7. 2. 2019

Každodenní komunikace s návštěvníky knihovny, příprava a organizační zajištění všech akcí knihovny.

Požadavky: komunikační schopnosti na vysoké úrovni, orientace v oblasti knihovnictví, velmi dobrá orientace v české i světové literatuře, vyšší počítačová gramotnost.

Příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené.

Písemné přihlášky nutno doručit do 28. 2. 2019 do 12 hod. na adresu Městského střediska kultury a sportu v označené obálce „VŘ KNIHOVNICE/KNIHOVNÍK – NEOTVÍRAT“ (viz webové stránky www.kultura.sezimovo-usti.cz).

Kontakt: Romana Krůčková, E