Uzávěrka 30. 9.

Městské muzeum ve Veselí nad Moravou – konkurz (etnograf, kurátor sbírek)

Publikováno 8. 9. 2022

Masarykovo muzeum v Hodoníně vypsalo výběrové řízení na místo etnografa, kurátora sbírek pro Městské muzeum ve Veselí nad Moravou.

Náplň práce:

  • tvorba a správa sbírky mimořádného významu
  • kurátor sbírek – etnografie (fondy EVa – EVz,), II. stupeň katalogizace sbírek (systém BACH), digitalizace jednotlivých předmětů, pravidelné revize, kontroly uložení sbírkových předmětů, aktivní spolupráce s konzervátorem a správcem depozitáře, fotodokumentace
  • tvorba a organizace náročných muzejních výstav a programů
  • prezentace výsledků práce formou publikační a ediční činnosti
  • zajišťování kulturně-výchovných akcí v místě pracoviště
  • účast na interních nákupních komisích, popř. v jiných muzeích
  • přednášková činnost, lektorská činnost v expozicích muzea
  • poskytování služeb badatelům
  • účast na pracích v oborových kolegiích AMG, sledování aktuálního stavu v oboru muzejnictví
  • podílení se na běžném provozu Městského muzea Veselí nad Moravou (průvodcovská činnost, víkendové služby…)

Místo výkonu práce: Městské muzeum Veselí nad Moravou, nám. Bartolomějské 41, 698 01 Veselí nad Moravou

Nástup: 1. 11. 2022

Podrobnosti