Uzávěrka 8. 7.

Městské muzeum Františkovy Lázně – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 21. 6. 2022

Starosta města Františkovy Lázně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města Městské muzeum Františkovy Lázně.

Požadované předpoklady:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického nebo právního směru
  • Bezúhonnost, způsobilost k k právnímu jednání, státní občanství ČR
  • Praxe v řízení a vedení kolektivu minimálně 3 roky
  • Znalost právních předpisů v oblasti veřejných zakázek, znalost dotačních titulů a programů, a právních předpisů týkajících se činnosti příspěvkových organizací zřizovaných územně samosprávnými celky a souvisejících ekonomických a právních norem.
  • Všeobecný kulturní přehled
  • Aktivní znalost německého případně anglického jazyka výhodou
  • Manažerské, organizační, komunikační a prezentační schopnosti
  • Schopnost koncepčního a kreativního myšlení
  • Samostatnost, časová flexibilita, iniciativnost

Podrobnosti