Uzávěrka 15. 8.

Městské muzeum Česká Třebová – konkurz (produkční, programový a kulturně výchovný pracovník)

Publikováno 25. 7. 2019

Městské muzeum Česká Třebová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: produkční, programový a kulturně výchovný pracovník (0,5 úvazku).

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:
– Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 80, 560 02 Česká Třebová.
– Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, 56002 Česká Třebová
POŽADAVKY:
– vzdělání minimálně vyšší odborné, případně vysokoškolské (v oborech historie, muzeologie, pedagogika či v příbuzných humanitních oborech)
– znalost historie a místopisu České Třebové
– orientace v problematice muzejní pedagogiky
– aktivní znalost práce na PC
– znalost specifik muzejního prostředí, základní orientace v oborové legislativě
– časová flexibilita, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, komunikativnost,
– výborné komunikační a organizační schopnosti
– zkušenost se samostatným vedením dětského kolektivu výhodou
– trestní bezúhonnost (vybraný uchazeč doloží před podpisem smlouvy výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce)
– řidičské oprávnění skupiny B výhodou
CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ:
– samostatná tvorba a realizace muzejních doprovodných programů pro různé věkové a návštěvnické kategorie
– vedení dětských kolektivů
– samostatná příprava a realizace příměstských táborů
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 1. září 2019
PLATOVÉ PODMÍNKY:
– zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů + 1 250 Kč osobní ohodnocení
INFORMACE POSKYTNE: itka Peková, zástupkyně ředitelky, T 465 534 516

Písemné přihlášky zasílejte do 15. 8. 2019 v obálce označené v levém horním rohu nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ “ na adresu: Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 80, 560 02 Česká Třebová
O TERMÍNU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÁS BUDEME INFORMOVAT E-MAILEM.

PŘIHLÁŠKY: musí obsahovat tyto náležitosti:
– jméno, příjmení
– datum a místo narození
– státní příslušnost
– místo trvalého pobytu
– telefonický kontakt
– datum a podpis
– e-mailový kontakt
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
– životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech
– motivační dopis
– kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– souhlas uchazeče s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Kontakt: Jitka Peková, zástupkyně ředitelky, T 465 534 516