Uzávěrka 20. 11.

Městské muzeum Blatná – konkurz (historik/čka)

Publikováno 3. 11. 2022

Kulturní Plantáž Blatná vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného pracovníka/ce Městského muzea Blatná.

Náplň práce

 • výzkumná a publikační činnost zaměřená zejména na regionální historii
 • poradenská a konzultační činnost pro badatele, služby veřejnosti
 •  terénní výzkum a dokumentace regionu
 • participace na muzejní edukační činnosti a komunikaci se školními
  institucemi

 • spolupráce na přípravě a realizaci muzejních výstav
 • spolupráce na projektech a dotačních programech vhodných pro muzea
 • správa muzejní knihovny, revize knižního fondu a doplňování muzejní
  knihovny publikacemi, které se vztahují k regionu a k zaměření muzea,
 • práce v katalogizačním programu Tritius
 • spolupráce na správě a zpracování historických sbírkových fondů
 • spolupráce s muzei v ČR i zahraničí
 • spolupráce na projektech v rámci celé organizace

Podrobnosti