Uzávěrka 31. 7.

Městské muzeum a galerie Polička – konkurz (pracovník pro styk s veřejností, grafik, výtvarník, výstavář)

Publikováno 23. 6. 2022

Městské muzeum a galerie Polička hledá pracovníka/ci pro styk s veřejností, grafika/čku, výtvarník/ci, výstaváře/ku.

Pracovní náplň:

  • komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům, komunikace s regionálními i celostátními médii; aktivní propagace instituce v celorepublikovém měřítku;
  • zajišťování publicity činnosti muzea ve vztahu k veřejnosti, zejména výstav a doprovodných programů a akcí, včetně zveřejňování aktuálních informací;
  • zajišťování fotografické dokumentace doprovodných programů pro veřejnost;
  • prezentace organizace na webových stránkách, sociálních sítích a webových serverech;
  • samostatné návrhy a realizace grafických a výtvarných propagačních materiálů (plakáty, pozvánky, katalogy, informační letáky apod.) včetně kompletní technické předtiskové přípravy;
  • příprava a realizace výstav (projektové, grafické, audiovizuální a další výtvarné činnosti, práce na námětu, libretu a scénáři výstavy, koordinace zápůjček exponátů, a rovněž manuální práce v oboru aranžérství apod.);
  • spolupráce při akcích, projektech a dalších kulturních a vzdělávacích činnostech organizace;
  • průvodcovská činnost, informační a pokladní služby;
  • komunikace se školami a dalšími cílovými skupinami;
  • příprava dotačních žádostí a realizace projektů v dané oblasti.

Podrobnosti