Uzávěrka 31. 7.

Městské muzeum a galerie Polička – konkurz (edukátor/ka v kultuře)

Publikováno 23. 6. 2022

Městské muzeum a galerie Polička hledá edukátora/ku v kultuře.

Pracovní náplň:

  • organizační zajištění kulturně-osvětových akcí místního významu, koordinace místa, času, pořadatelského zajištění;
  • tvorba a realizace vzdělávacích programů v oblasti kulturního dědictví pro nejrůznější cílové skupiny;
  • příprava a tvorba didaktických materiálů ke stálé expozici, výstavám, edukačním a muzejním programům;
  • příprava výstav a akcí, pomoc při obměně expozic;
  • průvodcovská činnost (doprovázení skupin návštěvníků, komentované prohlídky výstav a expozic, vedení edukačních programů);
  • informační a pokladní služby;
  • komunikace se školami a dalšími cílovými skupinami;
  • příprava dotačních žádostí a realizace projektů v oblasti kultury a vzdělávání či spolupráce na nich.

Podrobnosti