Uzávěrka 28. 1.

Městské kulturní středisko Vimperk – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 3. 1. 2019

Předpoklad nástupu: únor až duben 2019, případně dle dohody, na dobu neurčitou se 6měsíční zkušební dobou.

Náplň práce:
– Vedení Městského kulturního střediska Vimperk
– Komplexní koordinace ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a organizační správy organizace, případně správy dalších oborů organizace
– Zajišťování, zprostředkování, organizování, pořádání a koordinování kulturních programů ve Vimperku a spolupráce s dalšími organizacemi města
– Zajišťování, organizování, pořádání a koordinování kulturních, společenských a ostatních aktivit (divadelní předplatné, sezónní akce, klubová scéna, koncerty, workshopy, kultura školám a další)
– V rámci možností koordinace činnosti ostatních organizátorů kulturních, výchovných a společenských akcí na území města, především systematického plánování a časového rozvržení pořádaných akcí
– Zajišťování předprodeje vstupenek na kulturní a společenské akce
– Zajišťování propagace akcí a společenského dění na místní, regionální i republikové úrovni vhodnou formou
– Vytváření podmínek pro rozvoj estetické výchovy a vzdělávání – přednášky, besedy, kurzy, výstavy, apod. (např. výchovné pořady a koncerty pro školy)
– Vytváření podmínek pro zájmovou a uměleckou činnost spolků včetně úzké spolupráce s nimi
– Aktivní získávání finančních prostředků z regionálních, státních a evropských grantových programů
– Členství a aktivní účast v kulturní komisi a redakční radě Vimperských novin
– Úzká spolupráce s odborem školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Vimperk v oblasti koordinace, organizování a spolupořádání kulturních, výchovných a společenských akcí pro všechny věkové skupiny
– Vytváření tvůrčích impulzů pro zlepšení činnosti organizace
Místo výkonu práce: Městské kulturní středisko Vimperk, Johnova 226, Vimperk – správní obvod města Vimperk
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů platová třída 11
Požadavky na uchazeče:
– Ukončené min. středoškolské vzdělání (manažerského, ekonomického či uměleckého směru výhodou)
– Morální bezúhonnost doloženou výpisem z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
– Řidičský průkaz minimálně skupiny B
Výhodou:
– Praxe v oboru managementu kultury, pořádání kulturních akcí
– Manažerské schopnosti (především: delegace úkolů, organizační schopnosti včetně dovednosti dlouhodobě plánovat, samostatné rozhodování, znalost základů personalistiky, schopnost efektivně komunikovat v týmu a se zřizovatelem)
– Zkušenosti s vedením pracovního týmu v oblasti kultury
– Tvůrčí a koncepční myšlení
– Orientace v oblasti kultury a cestovního ruchu (současné trendy, zdroje informací, potřeby různých cílových skupin)
– Znalost základních principů, na kterých jsou založeny příspěvkové organizace
– Zkušenosti se zpracováním žádostí o granty a řízením projektů, nejlépe v oblasti kultury regionální, státní nebo evropské úrovni
– Znalost prostředí a regionu
– Znalost cizího jazyka (němčina, angličtina)
– Znalost práce na PC (internet, MS Office, zkušenost s administrováním stránek a znalost grafických programů výhodou)

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 28. 1. 2019 do 17 hodin na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem