Uzávěrka 12. 5.

Městské kulturní středisko Nový Jičín – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 13. 4. 2023

Město Nový Jičín hledá ředitele/ku Městského kulturního střediska Nový Jičín.

Druh práce:

  • řízení a koordinace Městského kulturního střediska Nový Jičín, příspěvkové organizace, zejména na úseku veřejně prospěšných činností, služeb a správy majetku zřizovatele.

Činnosti zajišťované příspěvkovou organizací:

  • organizování a pořádání kulturních akcí a programů,
  • výstavy uměleckých děl, veřejné předvádění audiovizuálních děl,
  • iniciování a koordinování nekomerčních kulturních aktivit,
  • poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb,
  • pořádání filmových představení,
  • vydávání a veřejné šíření periodického a neperiodického tisku, publikací,
  • vzdělávací a přednášková činnost apod.

Podrobnosti