Městské kulturní středisko Jaroměř – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 15. 11. 2018

Požadujeme: státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, občanská a trestní bezúhonnost, znalost jednacího jazyka, vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu.

Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 23. 11. 2018 do 12 hod. (výhradně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo na podatelnu MÚ).

Více zde.