Uzávěrka 6. 3.

Městské kulturní centrum Fulnek – konkurz (vedoucí)

Publikováno 16. 2. 2023

Město Fulnek hledá vedoucí/ho Městského kulturního centra Fulnek.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

  • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá
    český jazyk, dosáhl/a věku 18 let, je způsobilý/á k právním úkonům a je bezúhonný/á.

Kvalifikační předpoklad:

  • vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
  • nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického,
    právního nebo humanitního zaměření.

Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců.

Podrobnosti