Uzávěrka 26. 8.

Městské kulturní a informační středisko v Humpolci – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 25. 7. 2022

Město Humpolec hledá ředitele/ku Městského kulturního a informačního střediska.

Požadavky

• dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
• ovládání jednacího jazyka, tj. češtiny
• být fyzickou osobou, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzickou
osobou, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
• vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu
• min. 3 roky praxe ve vedoucí funkci
• výbornou schopnost práce s ICT technikou, velmi dobrou znalost v používání
běžného kancelářského software
• pokročilá znalost komunikace v anglickém, resp. německém jazyce minimálně
na úrovni znalosti B1
• řidičský průkaz skupiny B, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu pracovních činností
• základní orientace v právních předpisech (základní pojmy): zák. 262/2006 Sb.
zákoník práce, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zák. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše v platném znění

Osobnostní předpoklady

• schopnost vedení a řízení lidí
• rozhodnost a vysoká odolnost proti stresu
• vyjednávací schopnosti, asertivita
• časová i osobní flexibilita a komunikativnost
• schopnost analyticky a koncepčně myslet
• výborné organizační schopnosti

Přihlášku je možné podat do 26. 8. 2022 do 10 h. Nástup od 1. 11. 2022 na dobu
neurčitou, s tříměsíční zkušební dobou. Bližší informace najdete na web. stránkách města Humpolce. Nebo kontaktujte starostu města Karla Kratochvíla (565 518 100), popřípadě místostarostku města Alenu Kukrechtovou (565 518 102).