Městská knihovna v Praze – konkurz (vedoucí dětské skupiny)

Publikováno 17. 2. 2022

Do Městské knihovny v Praze hledáme osobu, která zaštítí nově vznikající dětskou skupinu. Potřebujeme někoho, kdo se orientuje v dané legislativě a kdo bude následně pečovat o naše budoucí malé klienty.

Stručný popis pozice:

  • Příprava vnitřních pravidel a plánů výchovy a péče v dětské skupině.
  • Výchovná činnost s využitím pedagogických metod a postupů směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí, rozvoji osobnosti dítěte, jeho zájmů a tvořivých schopností.
  • Příprava a organizování zábavy pro děti.
  • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte.
  • Řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska.
  • Vedení výchovy se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby dětí.
  • Vedení dítěte k hygienickým návykům.
  • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.

Podrobnosti