Městská knihovna v Praze – konkurz (technický referent/ka)

Publikováno 3. 2. 2022

Městská knihovna v Praze má více jak 40 pracovišť. Nabízíme jedinečnou příležitost podílet se na rozvoji této sítě z pozice technické referentky nebo technického referenta (Technické oddělení).

Činnosti:

  • Podílí se na tvorbě stavebních programů poboček/pracovišť a provádí jejich oponenturu.
  • Zpracovává zadávací dokumentaci.
  • Samostatně připravuje, organizuje a vyhodnocuje veřejné zakázky malého rozsahu.
  • Podílí se na přípravě dokumentace pro veřejné zakázky v zákonném režimu.
  • Podílí se na přípravě podkladů technického oddělení pro roční rozpočet organizace a kontrole vynaložených nákladů.
  • Účastní se práce v odborných týmech pracujících na rekonstrukcích a revitalizacích poboček/pracovišť, případně některý z těchto týmů vede.
  • Komunikuje s dodavateli a partnery organizace v oblasti činnosti oddělení.
  • Zajišťuje obchodní a další administrativní agendu oddělení.
  • Pracuje s informačním systémem Ginis – spisová služba a ekonomický modul.

Nástup od 1. 3. 2022.

Podrobnosti