Městská knihovna v Praze – konkurz (Technické odd.)

Publikováno 18. 5. 2023

Nabízíme jedinečnou příležitost podílet se na rozvoji sítě největší knihovny v ČR z pozice technické referentky nebo technického referenta.

Činnosti:

  • Zpracovává zadávací dokumentaci.
  • Samostatně připravuje, organizuje a vyhodnocuje veřejné zakázky malého rozsahu.
  • Podílí se na přípravě dokumentace pro veřejné zakázky v zákonném režimu.
  • Podílí se na přípravě podkladů technického oddělení pro roční rozpočet organizace a kontrole vynaložených nákladů.
  • Účastní se práce v odborných týmech pracujících na rekonstrukcích a revitalizacích poboček/pracovišť, případně některý z těchto týmů vede.
  • Komunikuje s dodavateli a partnery organizace v oblasti činnosti oddělení.
  • Zajišťuje obchodní a další administrativní agendu oddělení.
  • Pracuje s informačním systémem Ginis – spisová služba a ekonomický modul.

Podrobnosti