Městská knihovna v Praze – konkurz (referent/ka Technického oddělení)

Publikováno 6. 10. 2022

Hledáme referentku nebo referenta do Technického oddělení Městské knihovny v Praze.

Co technický referent dělá:

  • Podílí se na tvorbě stavebních programů poboček/pracovišť a provádí jejich oponenturu.
  • Zpracovává zadávací dokumentaci.
  • Podílí se na přípravě, organizaci a vyhodnocování veřejných zakázek malého rozsahu
  • Podílí se na přípravě dokumentace pro veřejné zakázky v zákonném režimu.
  • Podílí se na přípravě podkladů technického oddělení pro roční rozpočet organizace a kontrole vynaložených nákladů.
  • Účastní se práce v odborných týmech pracujících na rekonstrukcích a revitalizacích poboček/pracovišť, případně některý z těchto týmů vede.
  • Komunikuje s dodavateli a partnery organizace v oblasti činnosti oddělení.
  • Pracuje s informačním systémem Ginis – spisová služba a ekonomický modul.

Podrobnosti