Uzávěrka 17. 8.

Městská knihovna v Hodoníně – konkurz (knihovník/knihovnice – lektor/ka)

Publikováno 4. 8. 2022

Město Hodonín hledá knihovníka/ci – lektora/ku pro městskou knihovnu.

Náplň práce

Provádění vzdělávací činnosti v kurzech poskytujících dílčí odborné znalosti a dovednosti, organizace akcí pro mládež, individuální a kolektovní práce se čtenáři, výběr dokumentů pro mládež, zajišťování knihovnickobibliografických a informačních lekcí pro ZŠ a SŠ, zajišťování přípravy a realizace výchovně-vzdělávacích programů pro mládež (lekce pro školy, worshopy, soutěže, přednášky, organizace volnočasových aktivit pro mládež, tvorba projektů zaměřených na práci s mládeží), práce s automatizovaným knihovním systémem a elektronickými informačními zdroji, organizování kulturní a komunitní činnosti knihovny, propagace knihovny na webu a sociálních sítích apod.

Podrobnosti