Uzávěrka 20. 3.

Městská knihovna Jablonec nad Nisou – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 15. 3. 2023

Město Jablonec nad Nisou založilo knihovnu před 104 lety. Tehdy se jednalo o instituci, která neměla konkurenci. Dnes se v našem městě knihovna posouvá na okraj zájmu, čtenáři ubývají, knihovna nevyužívá svůj potenciál. Pokud si přesvědčený/ná, že by věci mohly být jinak, pak hledáme právě tebe.

Hledáme ředitele/ku knihovny, který/á má vizi, ctí tradici a nebojí se budoucnosti. Pojďme knihovnu posunout do 21. století.

Důležité jsou nejen počty čtenářů, ale i image instituce ve městě, otevřenost lidem, spolupráce se školami a hlavně tvorba komunity, která ráda čte knihy a setkává se při realizaci širokého spektra kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Náš společný cíl: když se řekne knihovna, každý si pomyslí, tam je to fajn.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání (zaměření na knihovnictví a informační studia výhodou);
 • znalost legislativy oblasti knihovnictví a příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky;
 • orientace v aktuálních trendech knihovnictví;
 • praxe v knihovnictví nebo kulturních zařízeních výhodou;
 • praxe v řízení a vedení pracovního týmu min. 3 roky výhodou;
 • všeobecný kulturní přehled; schopnost samostatné odborné a koncepční práce;
 • výborné organizační, komunikační a řídící schopnosti,
 • samostatnost, rozhodnost, aktivní a tvůrčí přístup k řešení problémů;
 • vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, časová flexibilita;
 • komunikativní znalost min. jednoho světového jazyka (anglický nebo německý) výhodou;
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC.

Nabízíme:

 • samostatnou práci s vysokou mírou pravomocí a možností realizovat vlastní nápady;
 • vedení a rozvoj týmu odborníků;
 • prezentace knihovny směrem k veřejnosti;
 • možnost seberealizace a osobního růstu;
 • plat 50 000–70 000 Kč

Předpokládané datum nástupu do funkce: k 1. 6. 2023 nebo dle dohody

Písemná přihláška uchazeče k výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • korespondenční adresa;
 • telefonní číslo, e-mail;
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);
 • souhlas s nakládáním poskytnutých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • motivační dopis (max. jedna normostrana A4);
 • strukturovaný životopis;
 • návrh koncepce směřování a rozvoje organizace (max. 4 normostrany A4);
 • výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce;
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii;
 • lustrační osvědčení podle zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění, tato povinnost se nevztahuje na uchazeče narozené po 1. 12. 1971.

Uzávěrka pro doručení přihlášek je 20. 3. 2023 do 12 hodin, tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou.

Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.