Uzávěrka 1. 2.

Městská knihovna Bruntál – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 19. 1. 2023

Rada Města Bruntálu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Městská knihovna Bruntál.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (zaměření na knihovnictví, informační studia či management v kultuře výhodou)
 • praxe v řízení a vedení kolektivu minimálně 3 roky
 • velmi dobré manažerské znalosti a dovednosti (znalost a umění plánovat, organizace práce své i podřízených spolupracovníků, motivování, delegování pravomocí a zodpovědnosti, schopnost pracovat s personálními nástroji, vedení týmu, rozvoj podřízených spolupracovníků)
 • velmi dobrá orientace v problematice současného českého knihovnictví a jeho aktuálních tendencí, orientace v problematice světového knihovnictví
 • znalost právních předpisů v oblasti knihovnictví a právních předpisů týkajících se činnosti příspěvkových organizací zřizovanými územně samosprávnými celky a souvisejících ekonomických a právních norem
 • znalost informačních technologií používaných v oblasti knihovnictví doložená dosaženým vzděláním nebo profesní praxí
 • vysoká úroveň vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu, výborná znalost českého jazyka
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka (Aj, Nj, Fj)

Výhodou:

 • bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
 • praxe v oblasti kultury, umění (v ČR i zahraničí) výhodou,
 • zkušenost s vedením kulturní organizace, zejména knihovny, výhodou
 • velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti, spolehlivost, flexibilita
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii
 • samostatnost, zodpovědnost, zájem o další vzdělávání

Podrobnosti